torsdag den 23. april 2015

Dyre og fuglelivet på Mandø.

Som du kan læse om her, så var jeg på Mandø i den forgangne weekend.
Mandø er ca. 8 km2 stor. Det et muligt at gå eller cykle rundt på det meste af øen, dog er det ikke tilladt at vandre på selve digerne. Biler er det derimod småt med. De fleste tager turen til Mandø med Mandø traktorbusserne. Jeg kørte selv, men er man blot på dagsbesøg, anbefaler jeg at tage traktoren. På DMI´s hjemmeside kan man finde den aktuelle vandstand, såfremt man ønsker at køre selv.

På Mandø Turist hjemmeside finder du oplysninger om mulige gå og cykelture, aktiviteter og informationer om natur og dyrelivet. Du kan også finde kort over Mandø hos blandt andet Klithus Mandø.
Jeg gik turen på 6.2 km. Dvs jeg fandt lidt forskellige omveje. På den tur kommer man igennem det meste af Mandø, dog ikke ud til vandet mod vest.

Der er et rigt og varieret fugleliv på Mandø. Både af ynglende fugle og trækfugle. Ryler, kobbersnepper, klirer, viber, ænder, gæs, fiskehejre, havørn, falke, høge og mange flere. Som jeg talte med Benny fra Mandø Event om, så følte jeg mig som en fremmed indtrængen i dyre og fuglelivet. Jeg forstyrrede freden og roen. Overalt hvor jeg gik, flaksede fuglene op, haren sprang afsted og store flokke af fugle lettede og fandt et nyt sted at slå sig ned. Kun fårene synes, at være upåvirket af min indtrængen. Dyrelivet og beboerne på Mandø ser ud til at have fundet en form for sameksistens. Dog har jeg læst at de mange tusinde bramgæs, er et problem for de landmændene.  Os naturturister kommer jo til Mandø for at opleve fugle og ølivet og jeg tænker også, det er helt i orden. så længe vi respekterer de få anvisninger, der. Natur og kultur kan trives side om side.
Om aftenen var jeg som sagt på hestevognstur med Benny. Der fangede jeg det, som jeg erindrer Benny kaldte en blå kærhøg. Der var også strandskaderne, islandske ryler på træk, også kaldet hvid sol, fasanerne og en masse andre fugle og sælerne ikke at forglemme. På turen hjemad om søndagen, så jeg også mange forskellige fugle.

Områderne med rækker af pæle, som kan ses på mange af billeder fra Mandø, hedder slikgårde. En slikgår består af to rækker pæle, hvis mellemrum er fyldt med knipper af grene og kviste, som kaldes faskiner. De anlægges med det formål at dæmpe vandbevægelsen, så det materiale, der kommer ind med højvandet, kan nå af lægge sig. De giver nogle flotte linjer i landskabet, men har jo så også en vigtig funktion i at holde havet lidt på afstand. 















Og så nåede vi til sælerne. De havde lige været ude at bade, sagde Benny. De lå på den anden side af et stykke vand, men var nysgerrige nok til at komme svømmende over til os.




Billederne er taget på forskellige tidspunkter. Derfor er der forskel i lyset og farverne.
At opleve dyre og fuglelivet på Mandø var en stor oplevelser og kan bestemt anbefales.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar